Ufuk Özçizme

Seramik için toprağın ateşle dansı denir. On binlerce yıl öncesinden günümüze gelerek, insanın ateşle buluşmasından bu yana sürekli gelişen bir sanat dalı olmuştur. Tarih öncesinden bugüne kadar binlerce yıllık gelişimin getirdiği dayanıklılık, estetik ve bilgelik bu sanatın içerisinde fazlasıyla vardır.

Bir kültürü geleceğe taşıyan, uygarlıkları kalıcı kılan en önemli unsur eserleridir. Sanatın bu anlamda kalıcı ve birleştirici bir özelliği vardır. İnsanlığın ilk yıllarından beri yaşanılan mekana, ortama, kullanılan tekniğe göre sürekli gelişmiştir. Bu gelişime baktığımızda topraktan mamul eşyanın yapımı ile aynı paralellikte ilerlediğini görürüz.

Tüm bu özellikleriyle hiç şüphe yoktur ki antik çağ sanatının en iyi izlenebildiği alanlardan biri seramiktir. Bu anlamda seramik yeni bir yüzyıla girdiğimiz şu günlerde bile kanıt olacak malzeme konumundadır.

Sanatın tarihsel süreci hakkında bilgilendikçe seramik sanatına karşı kişisel bir bakış açısı kazanır ve yaşadığımız bölgenin tarihine dolayısı ile sanatına daha duyarlı oluruz.

 

Bugün artık özgün ve zengin zevkleri olan bireylerin çağdaş seramik tasarımlarını tercih ettiğini görmekteyiz ancak, özellikle ülkemizde büyük bir çoğunluk için SERAMİK sözcüğü bir sanat ve kültür dalından çok, günlük banyo ve tuvalet ortamını ifade etmektedir. Ne yazık ki sanata ve bilime çeşitli sebeblerden dolayı uzak kalmamızın bir sonucu olarak oluşan bilgi ve ilgi eksikliğinden seramik sanat dalıda nasibini almıştır.  El yapımı ve yüzde yüz doğal ürünler hayatlarımızda çok fazla yer bulamamakla birlikte, ucuz plastik ve kötü kaliteye sahip uzak doğu ürünleri bilinçsiz bir şekilde tercih edilmektedir. Oysa ki insanlığın tarihiyle neredeyse yaşıt olan seramiğin, yaşamlarımızda daha fazla yer kaplaması bir istekten ziyade bir gereklilik olmalıdır.

Çünkü seramik, dört ana elementi (ateş-hava-su-toprak) aynı anda en yalın ve en sade biçimde kullanabilen tek sanat dalıdır. Bu sadelik ve yalınlıkta yapılan her bir parçanın gezegenimizin gücünü yansıttığını düşünmekteyim. Bu sebepten dolayı çalışmalarımda bu güçten ilham alarak  seramik sanatının antik ve etnik geçmişini modern hali ile yansıtmaya çalışıyorum. Beğenmeniz dileği ile…  / Ufuk Özçizme