MÜZİĞİN GALAKTİK HALİ – GANDHARVA VEDA

 


”İnsanın ve Ruhun iç doğası olan mutluluğun doğrudan deneyimi bu çağda çok kolaylaşmıştır.” -Maharishi Mahesh Yogi


Gandharva Veda’nın Tarihi

Ne zaman yazıldıkları kesin olarak saptanmamış olmakla birlikte, bilinen ilk yazılı metinlerden olan Veda’ların, binlerce senelik bir geçmişe sahip oldukları kabul edilmektedir. Bazı kaynaklar, dünyanın çok saf ve temiz olduğu bir dönemde, Hindistan ve Nepal’de, çok gelişmiş bir uygarlığın var olduğunu; Veda metinlerinin, bize bu uygarlıktan kaldığını söylemektedir.

Gandharva veda, Veda’nın kırk kolundan bir tanesidir.

Binlerce yıl önce Hindistan’da bilgeler (Rishi) uzun meditasyonlar sonucu Bilincin ince düzeylerinin farkına vararak evrenin melodisini duymaya başlamışlardır. Bu melodi Doğa’nın ve Evren’in temel saf oluşumudur.Gandharva Veda Müziği, günün farklı saatlerinin farklı titreşimlerini yansıttığı, Doğa’nın melodisinin bir replikasyonu’dur.  Hintli bilge Maharishi Mahesh Yogi, bu ebedi müziği tekrar canlandırmış ve ülkenin çeşitli yerlerinde Gandharva Veda okullar açarak birçok müzisyenin yetişmesini sağlamıştır.

Günümüzde dünya’nın bir çok yerinde Gandharva Veda konserleri verilmektedir.


Ragalar 

Hint klasik müziği raga sistemi üzerine kuruludur. Raga, notalar içeren melodik bir gamdır. “Raga” kelimesi Sanskritçe’de “memnun etmek” anlamına gelir. Teknik olarak bu durumda, raga, birbirini izleyen müzik notalarının oluşturdukları tatlı birleşme demektir.

Gandharva Veda Raga denilen melodiler üzerine oturtulmuştur. Her Raga özgün ve sonsuz bileşken oluşturabilen bir yapıya  sahiptir. Her Raga Thaat adı verilen, notaları oluşturan 10 temel ölçekten meydana gelir.

Raaga Shyam Kalyan, Mooladhara çakrayı harekete geçirmeye yardımcı olur. Kundalini’nin yumuşakça, kolayca ve doğal olarak yükselmesini sağlar.

Raaga Gurjari Todi, karaciğeri serinletir. Raga  Gurjari Todi ve Yaman, kişiyi destekleme gücüne sahiptirler. Her iki raga da Swadisthan  çakrayı harekete geçirmeye yardımcı olur ve yine her ikisi de, meditasyon için çok önemli olan fakat dağınık olan dikkati sakinleştirmeye olanak sağlar.

Raaga Abhogi, Nabhi çakrayı harekete geçirmeye yardımcı olur ve hazım sürecini teşvik eder.

Raaga Bhairav ve Durga, Tanrısal mutlak neşe ve koruma gücüne sahiptirler. Her iki raga da Kalp çakrayı harekete geçirmeye yardımcı olur.

Raaga Jaijaiwanti, beş duygu organını kontrol eden Vishuddhi çakrayı harekete geçirmeye yardımcı olur.

Raaga Bhup’un, balona benzeyen bilinçaltı ve egoyu küçülterek Agnya çakrayı saflaştırmaya ve açmaya yardımcı olduğu görülmüştür. Bu raga aynı zamanda gerginliği, öfkeyi ve zihinsel yorgunluğu azaltır. Bu raganın yarattığı hisler Kundalini’nin Agnya çakradan geçerek limbik bölgedeki en üst çakra olan Sahasrara’ya girmesine çok yardımcı olur. Kişi artık düşüncesiz farkındalık konumundadır.

Raaga Darbari ve Bhairavi , düşüncesiz farkındalık konumunu yerleştirmek ve uzatmakta çok faydalıdır. Bu ragaların notaları limbik bölgeyi rahatlatır. Kundalini daha sonra çakraları ve beyni rahatlatır ve besler. Kişi kendisini neşeli, enerji, huzurlu ve stres ve depresyondan arınmış hisseder. Kişi ayrıca ellerinde hissettiği serin esintinin tadını çıkartır. Yoga konumu budur. Bu şekilde yapılan düzenli bir uygulama, kişisel bilgi ve kolektif farkındalık alanında yeni bir boyut açabilir. Sahaja Yoga Meditasyonu  ile kişi çaba sarf etmeden her açıdan iyi olabili


 Hint Klasik Müziği Bilincimiz Üzerinde Nasıl Çalışır?

Hint Klasik müziği, doğal iyileşme sürecini güçlendiren bir terapi olan Gandharva Veda bilimine dayanır. Gandharva Veda, Sama Vedan’nın bir bölümüdür ve Müziğin Vedası (Bilgisi,Bilimi) olarak kabul edilir. Günümüzde tüm müzik teknolojisi ve bilimlerinin dayandığı ve geldiği noktadır aynı zaman da.


Gandharva Veda Müziği Nasıl Dinlenir?

 

 • Her Raga Prahara denilen, günün değişen frekanslarını ifade eden 3 saatlik periyodlardan meydana gelir.
 • En iyi verim oturarak veya uzanarak, gözler kapalı bir şekilde dinlendiğinde elde edilir.
 • Dinleyen kimse yoksa bile 24 saat boyunca mekan’da çalınan Gandharva Veda, ortamın frekansını arındırır ve  yükseltir.

 


Ilk etapta en sevdiğiniz enstrümanı seçebilirsiniz. daha sonra istediğiniz frekans ve niteliğe göre seçim yapabilirsiniz. Gevşeme, Şefkat ve Kutlama vb gibi niteliklere sahip melodiler bulunur. Veya günün belli bir saat aralığına göre seçim yapabilirsiniz.

Bunlar:

 

 • Gündoğumu: 7 AM – 10 AM (7-10)
 • Sabah-Öğle: 10AM –  1PM. (10-13)
 • Öğle: 1PM  – 4 PM. (13-16)
 • Akşamüstü: 4PM -7PM (16-19)
 • Günbatımı: 7PM – 10PM (19-22)
 • Akşam: 10PM- 1AM.  (22-1)
 • Gece: 1AM -4AM. (1-4)
 • Imsak: 4AM- 7AM (4-7)

Enstrümanlar

 • Bansuri — Bambu Flüt
 • Santoor : yüz yaylı ud
 • Sarangi : Yayla çalınan, 3-4 melodi ve 36 rezonans yayından olan baş enstrümandır.
 • Sarod: en yüksek sesli enstrümandır. 17 rezonans yayı vardır.
 • Shehnai: duet olarak çalınır. Bir kişi melodiyi diğeri ise temel notayı tutar.
 • Sitar: 2 ses yapısı ve 20 rezonans yayı vardır.
 • Vokal: Gandharva Veda’da insan sesi mükemmeliği ile tüm seslerin temeli sayılır. Enstrümanlar insan sesinin enginliği ve güzelliğini ancak taklit edebilirler.

Meditasyon İçin Müzik Terapisi

Hint klasik müzik terapisi, içsel ve doğal iyileşme sürecini güçlendiren, tamamlayıcı bir terapidir. Bu müzik yararlı etkiler doğurur ve fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhani olarak insana kendisini iyi hissettirir. Kendi kendine etkili olabileceği gibi aynı zamanda, ruhani olarak son derece gelişmiş olan ve insanoğlu ile doğa arasındaki hayati uyumun farkında olan atalarımızdan kalan yardımcı bir terapi olarak da uygulanabilir. Bu bilgilerin esas kaynağı Vedalarda bulunabilir. Sama Vedan’nın bir bölümü olan Gandharva Veda, Müziğin Vedası (Bilgisi) olarak kabul görür. İyileşme bilimi, Sama Veda’nın en aydınlanmış yönlerinden bir tanesidir.

Omkar Müzik Terapisi

Omkar Terapisi, müzik terapi denilen (Hint müziği) bir bilginin koludur. Bu terapi, sağlığı müzik aracılığıyla arttırır.

Belirli notaların kombinasyonu aracılığıyla (notaların bu kombinasyonuna Raga denilir) belirli çakraların üzerinde çalışabilirsiniz.

OM (Omkar), evreni yaratmış olan ezeli sestir. Kundalini, denilen, arta kalan enerjinin de sesidir.

Omkar 4 sesten oluşur: A ve U birleşimlerinin verdiği O, geniz sesi O (anuswara) ve M.

Bu seslerden her birinin enerji sistemimiz üzerinde doğrudan etkisi vardır:

1. A – kar sol kanalı/ay kanalını hareket geçirme gücüne sahiptir,

2. U – kar sağ kanalı/güneş kanalını hareket geçirme gücüne sahiptir,

3. M – kar doğrudan orta kanal üzerinde çalışır.

Bu terapi stre yönetiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yerde sırtınız dik, rahat ve bağdaş kurarak oturun. Sandalyede oturmayı tercih ederseniz ayaklarınızı birbirinden biraz uzak tutun ve ayakkabılarınızı çıkartın. Ellerinizi dizlerinizin üzerine avuç içi yukarı bakacak şekilde koyun.

Örnek bir listemi buradan dinleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=ISEbAp79JW8&list=PLysOnHNXR1AqGFfAJ863C5kxqhHNV8jAz

 

Hint klasik müzik terapisi çakra sisteminin üzerinde nasıl çalışır?

Yaşantımızda yedi çakra bölgesinin tam olarak çalışmadığını, tümünün her zaman aktif olmadığını, yaşadığımız sağlık sorunlarından dolayı biliriz ve görürüz. Bu çakralar gereken enerjinin eksikliğinden dolayı doğru çalışmaz ve farklı organlara bağlı oldukları için, işleyişlerindeki herhangi bir engel, fiziksel sorunlara yol açar. Vücumuzda bulunan hayati organlar, bazı hormon ve bezlere bağlıdır, bunlar:

Etki alanları merkezine göre de bilinen yedi çakra bölgesini oluştururlar. Yani Eski hint biliminde sözü geçen enerjisel alanları ya da çakraların fiziksel karşığı bu bezler ve onlara bağlı çalışan organlardır.


KUNDALİNİ

Hint klasik müziğinin frekansları, çakraların frekansları ile eşleştiği zaman çakralar harekete geçerler. İşte bu içsel bütünleşme, kundali̇ni̇ enerjisinin yükselmesi için doğal bir yol açar. Kundalini enerjisi çakraları besler ve onlara enerji verir. Organlar da çakralara bağlı olduklarından ihtiyaç duydukları enerjiyi alırlar ve bu şekilde denge korunmuş olur. Kundalini yükseldiğinde yukarı doğru hareket edip bıngıldak kemiği bölgesinden geçer ve kozmik enerji ile bağlantı kurar. Bu aynı zaman da Tanrısal Sevgi gücüdür ve beyindeki bütün sinirleri harekete geçirerek beyni aydınlatır.

Günlük yaşantımızda yedi çakranın tümünün her zaman aktif olmadığını görürüz. Kimisi, gereken enerjinin eksikliğinden dolayı oluşan bazı engeller sebebiyle doğru çalışmaz. Bu çakralar farklı organlara bağlı oldukları için, işleyişlerindeki herhangi bir engel kişide fiziksel dengesizliğe yol açar. Çakraların durumuna bağlı olarak duygusal ve zihinsel dengesizlikler de görülür.

Hint klasik müziği, dinleyicilerin duygusal benliğinde, ısıtma, serinletme, yatıştırma gibi etkiler yaratır. Hint klasik müziğinin enerjisi, vibrasyonları ve frekansı çakraların enerjisi, vibrasyonları ve frekansı ile eşleştiği zaman çakralar harekete geçerler. Bu içsel bütünleşme, Kundalini enerjisinin yükselmesi için doğal bir yol açar. Kundalini enerjisi yükselirken çakraları besler ve onlara doğru enerjiyi verir. Organlar çakralara bağlı oldukları için onlar da ihtiyaç duydukları doğru ve yeterli miktarda enerjiyi alırlar ve bu şekilde denge yeniden tesis edilmiş olur. Kundalini bir kez yükselebileceği yolu bulduğunda yukarı doğru hareket ederek bıngıldak kemiği bölgesini deler ve kozmik enerji ile (Tanrısal Sevgi gücü ile) bağlantı kurar: beyni aydınlatır ve beyindeki bütün sinirleri harekete geçirir. Bu sinirler de kalbi aydınlatır.


TM Transandantal Meditasyon

Maharishi Mahesh Yogi

Transandantal Meditasyon Programının kurucusu

Maharishi Mahesh Yogi bilinç alanında büyük bir öğretmen ve dünyanın en önemli bilim adamı olarak tanınmaktadır. Maharishi dağınık bir halde olan, binlerce yıllık Veda Metinlerini, teorisi ve uygulamalarıyla gerçek değerine kavuşturmuş, tam bir bilinç bilimi olarak yeniden düzenlemiştir.

Maharishi’nin Veda Bilimi ve Teknolojisi insan bilincinde Doğal Yasanın tüm potansiyelini ortaya çıkarmakta, bu sayede hayatın her alanı gelişmektedir.

Maharishi’nin Veda Bilimi ve Teknolojisinin zihin alanındaki tekniği olan Transandantal Meditasyon Programı, insanın kendisini geliştirmesi için dünyada en yaygın şekilde uygulanan ve üzerinde en fazla araştırma yapılan bir programdır.

Maharishi’nin önderliğinde dünyanın her tarafında Maharishi Veda Üniversiteleri ve Maharishi Veda Okulları kurulmaktadır. Bu okullarda eğitilen öğrenciler bilinçlerinde Doğal Yasaya hakim olacaklarından, insan hayatı Doğal Yasayla uyumlu hale gelecektir. Sonuçta hayatın her alanına ve her mesleğe mükemmellik kazandırılacak, her ülkede sorunları önleme yeteneğine sahip, Doğal Yasaya dayalı ve sorunlardan kurtulmuş hükümetler kurulacaktır.


“Doğal Yasanın bilgisi ve Doğal Yasaya dayanan programlar sayesinde herşey mümkündür.” Maharishi Mahesh Yogi

Maharishi Mahesh Yogi bilinç alanında dünyanın en önemli bilim adamı olarak kabul edilir.

Bilinç ile ilgili olarak binlerce yıl öncesinden kalan ve dağınık halde bulunan Veda metinlerini bir araya getirerek, kadim bilinç yasalarını günümüze bilinç bilimi olarak yeniden kazandırmıştır.Veda Bilimi ve Teknolojisi, insan bilincinde Doğal Yasanın tüm potansiyelini ortaya çıkarmaktadır.

Maharishi’nin önderliğinde dünyanın her tarafında Maharishi Veda Üniversiteleri ve Maharishi Veda Okulları kurulmaktadır. Bu okullarda eğitilen öğrenciler bilinçlerinde DOĞAL YASAya hakim olacaklarından, insan hayatı Doğal Yasayla uyumlu hale gelecektir. Sonuçta hayatın her alanında ki her tür mesleğe mükemmellik kazandırılacak, her ülkede sorunları doğal olarak önleme yeteneğine sahip, Doğal Yasalara dayalı ve yeni ve kadim bilinç sahibi yönetim mekanizmaların dan oluşan hükümetler kurulacaktır.

 

Darısı acilen bizlerin başına!

 

 

Ayrıca;

İNSANLIK TARİHİNDE EN BÜYÜK ÜSTÜ ÖRTÜLEN GERÇEK

 

AYAHUASCA TARİFLERİ İLE İLGİLİ

 

DMT: ZAMANIN ÇÖKTÜĞÜ İLAHİ MAKAM

 

BİLİNÇ ALTIMIZI KULLANMANIN EN İYİ YOLU – SES

 

MÜZİĞİN GALAKTİK HALİ – GANDHARVA VEDA

 

RUHUN FREKANSI – 432HZ

 

YILDIZ KAPILARI, KABE VE ÇAKRALAR

 

UÇAN MELODİLER – PSCHYEDELIC TRANCE

 

 

Paylaş

2 thoughts on “MÜZİĞİN GALAKTİK HALİ – GANDHARVA VEDA

Bir cevap yazın