ZAMAN İÇiNDE ORGON ENERJiSi

ORGONOMİ NEDİR?

19.yüzyılın dahilerinden biri sayılan Doktor Sigmund Freud (1856-1939) psikanaliz adı verilen derinlik kuramında ‘libido’ kavramından bahsetmektedir. Peki, libido kavramı ya da cinsel enerji (sexual energy) kuramı neyi anlatmaktadır? İnsanlar yemek yerler ve yemek için çalışırlar. Önce yemek yerler sonra da aldıkları nefes ile yediklerini yakarak çıkarırlar. Böylece yukarıdan girenler aşağıdan çıkar.

Peki, madem aldıklarını geri veriyorlar öyleyse neden yemek yiyorlar ve nefes alıyorlar? Enerji almak, hareket edebilmek ve yaşamak için. Çünkü insanların davranışları ve yaşamsal döngüleri ancak bu yolla devam edebilir. Eğer insanların enerjileri olmazsa ya da az olursa bu yaşam döngüsünde ve yaşamın devamlılığında çok boyutlu aksamalar olur.

Sigmund Freud’un kuramında anlatmış olduğu ve ‘soyut’ bir kavram olan libido ya da cinsel enerji kuramı onun öğrencilerinden biri olan ve ders kitaplarında adı anılmayan öğrencisi Doktor Wilhelm Reich (1897-1957) tarafından ‘somut’ anlamda laboratuar ortamında ispatlanmıştır.

Dr. Reich, fiberglas (organik madde) ve metal talaşı (inorganik madde) katmanlarının üstüste yığılmasıyla orgon enerjinin hem faydalı, pozitif halinin (Reich’in tanımıyla“OR” veya “POR, positive orgon,) hem de zararlı, negatif halinin (“DOR”, deadly -ölümcül- orgon) çekilip, toplanabildiğini saptadı.

Bu basit katman prensibini kullanarak orgon akümülatörleri ya da “oracs” olarak adlandırdığı büyük kutular inşa etti ve kanser de dahil birçok hastalığa sahip hastalarını bir süre bunların içinde oturtarak başarıyla iyileştirdi.

Wilhelm Reich insanların yaşamını devam ettiren ve vücudumuzda var olan ama gerçekte bir kozmik enerji türü olarak her yerde var olan bu doğal enerjiye  canlı organizma ve orgazm kelimelerinden türemiş bir kelime olan orgon enerji  adını vermiştir. Böylece fen bilimleri ile sosyal bilimler birleşerek yeni bir bilim dalı doğmuştur. Orgon enerjisini inceleyen bilim dalına orgonomi (orgonomy) adı verilmektedir.

Reich’in çalışmaları, 1960’larda çok daha açık görüşlü bir Rus bilimadamı olan Dr. Nikolai Kozyrev tarafından azimle devam ettirildi. Dr. Kozyrev, böyle görünmez enerjilerin her yerde olduğunu bilimsel olarak keşfetmişti.

Onların izinden giden  birçok araştırmacı, Kozyrev ve Reich’in çalışmalarına öncülük ettiler ve yavaş da olsa Batılı bilimde yaygın hale getirdiler. Nihayetinde de “resmi olarak” görünmeyen, evrensel enerjinin “karanlık madde” (dark matter) “vakum akışı” (vacuum flux), “sıfır-noktası enerjisi” (zero-point energy), yani sorduğunuz kişiye göre değişebilen birçok isimle kabul görülmesini sağladılar.

Artık dünyada binlerce orgonit kullanıcısı orgonitin derin etkisini farketmiş ve deneyimlemiş durumda. Bu derin etki,  zamanın başlangıcından beri var olan bir enerji ve bu enerjiye tarih boyunca verilen isimler de şu şekilde:

  • Hinduizm (Vedik) geleneğinde  – Prana
  • Çin kültüründe – Chi, Qui
  • Antik Yunan kültüründe – Ether
  • Alman mitolojisinde – Vril
  • Bantu Şaman kültüründe – Mandla
  • Baron von Reichenbach – Od
  • Anton Mesmer – Animal Magnetism (Canlısal Manyetizma)
  • Dr. Wilhelm Reich – Orgon Energy (Orgon Enerjisi)
  • Dr.Hal Puthoff – Zero Point Energy (Sıfır Noktası Enerjisi)
  • Dr. Nikolai Kozyrev – Torsiyon Fields (Torsiyon Alanları)

https://www.youtube.com/watch?v=n9UNniBVAxE

Paylaş

Bir cevap yazın