YAZILAR

     ‘Eğer bir kişi yeterince bilinçaltının derinliklerine ulaşabilirse, neticede ulaşacağı seviye tüm insanların “ortak bilinçaltı”sı olacaktır.”     Carl Jung    Bu derleme; eskilerin binlerce yıl önce ilkel denilebilecek aletlerle çoktan başardıklarını, şimdilerde uygulanan yüksek teknoloji çözümünü anlatmaya çalışmaktadır.  Eski çağlardan beri insanlar değişen bilinç durumlarını çoğaltmak ve geliştirmek için

ANADOLU / ANATOLIA

Posted by Ufuk Özçizme on Aralık 23, 2016
0
Category: BLOG, Uncategorized
https://www.youtube.com/playlist?list=PLysOnHNXR1AqCM9VxeSybGxjibXwW_b_a Son zamanlarını geçiren yaşlımı yaşlı bir dede çınar gibi ANADOLU Son bir şeyler söylermi acaba diye öylece yanına oturup elini tutmaya çalıştığımız ANADOLU Elimden kayıp giden, giderken kızgınlığını içinde götüren ve tüm zamanlara lanet okurcasına göz altından bakan kudretli ANADOLU (Prosis Prodüksiyon’nun Türkiye ve Kapadokya filmleri için yaptığım müziklerdir.)
Ana fikir; Yeryüzünde ki bütün dinlerin ya çıkış noktası olmuş ya da tam odağında var olup, oluşumuna yön vermiş bir maddedir Di–Methyl-Tryptamine. Öncelikle belirtmeliyim ki bu yazıda hiç kimseye hiç bir şey öğretme gibi bir amacım yok. Sadece öğrenmeye çalışan, paylaşan biriyim. Bu sebeple yorumlarınızı esirgemeyiniz. Teknik kısımlarda eleştirilere açığım ama ana fikir

GÖRSEL SANATLAR NEDİR?

Posted by Ufuk Özçizme on Aralık 23, 2016
0
Category: BLOG, Uncategorized
   Gü-zel sanatlar teriminin ortaya çıkışındaki motivasyon, resim, heykel gibi görsel sanat dallarını; tekstil, seramik gibi zanaat ve uygulamalı sanatlardan ayırmaktı. buradaki “güzel”, sanat eserinin niteliğini değil, disiplinin estetikle bağlantısını vurgulamak için kullanılmıştır. günümüzde icra edilen ve sadece resim, heykel ve baskıyla kısıtlı olmayan modern ve çağdaş sanat eserleri için açıklayıcı ve

SERAMİĞİN KULLANIM ALANLARINA DAİR

Posted by Ufuk Özçizme on Aralık 23, 2016
0
Category: Seramik
SERAMİĞİN KULLANIM ALANLARINA DAİR Özellikle de ülkemizde insanlarımızın çok büyük bir çoğunluğuna SERAMİK sözcüğü sadece banyo ve tuvalet ortamını hatırlatmaktadır. Ne yazık ki sanat ve bilime çeşitli sebeblerden dolayı genel olarak uzak kalmamızın bir sonucu olarak oluşan bilgi ve ilgi eksikliğinden seramik sanat dalıda nasibini almakta ve el yapımı yüzde yüz doğal  eser
  Özet:  Bu makale, Doğu ve Batı düşünce geleneğindeki ‘altın çağ mitlerine’  felsefi açıdan yaklaşmaktadır. Makalenin iki temel amacı vardır; ilki, altın çağ mitlerine eleştirel açıdan yaklaşmak, ikincisi ise, Doğu felsefesinin tarihsel evriminde neden seküler bir hareket yaratamadığını ortaya koymaktır. Bu  nedenle, makalenin bütünü içerisinde,yer yer  Doğu ve Batı felsefe
  Eski Güney Amerika’nın Sırları Tiahuanaco Harabelerinde Dünya Dışı Varlıkların Bıraktığı İzler Tiahuanaco harabelerinin esrarı, tanınmış Alman arkeolog Schliemann tarafından da incelenmiştir. Bilindiği gibi Schliemann, Truva harabelerini yeryüzüne çıkarması ile ün yapmıştır. Schliemann, Tiahuanaco’da bazı petroglifleri okumaya muvaffak olmuştur. Onun tarafından tercüme edilen bir dikilitaş yazıtında aynen şunlar kazılıydı: “Zira kudretli ide
  DİKKAT! BU KONUDA (Epifiz Bezi – Üçüncü Göz),  HERHANGİ BİR PROFESYONEL OLMADIĞIMI, ÖĞRENMEYE UĞRAŞIRKEN NACİZHANE BULDUKLARIMI PAYLAŞMAYA ÇALIŞTIĞIMI BİLDİRİRİM.  Ufuk Özçizme     “Sırf duydunuz diye herhangi bir şeye inanmayın. Sırf pek çokları tarafından konuşuluyor ya da dile getiriliyor diye herhangi bir şeye inanmayın. Sırf dini kitaplarınızda bulunuyor diye körü körüne
  Bana gelen bazı  ‘’ ayahuasca tarifi’’  ve ‘’dmt yi nasıl elde ederiz?’’ gibi  sorular var. Bu sorulara tam olarak karşılık vermek isterdim ancak  o kadar fazla bir bilgi kirliliği var ki, gerçeklik süzgecinden geçirilecek veri sayısı, normal bir insanın kapasitesini bazen aşıyor. Yığınla bilginin üzerimize çullandığını düşünüyorum. Başlarda bu
Paylaş